بسته زعفران سرگل 1 مثقالی پاکت درجه یک
بسته زعفران سرگل 1 مثقالی پاکت درجه یک
بسته زعفران سرگل 1 مثقالی پاکت درجه یک
بسته زعفران سرگل 1 مثقالی پاکت درجه یک

بسته زعفران سرگل ۱ مثقالی پاکت درجه یک

2 Reviews
کد کالا:10215

9974 در انبار

نوع محصول: زعفران سرگل قائنات

مقدار: 1 مثقال

نوع: سزگل پاک

نوع بسته بندی: پاکت

سال برداشت: 1400

دور از نور خورشید نگهداری شود

163,000تومان 154,000تومان

9974 در انبار