زرشک پفکی قائنات درجه 1 نیم کیلویی
زرشک پفکی قائنات درجه 1 نیم کیلویی
زرشک پفکی قائنات درجه 1 نیم کیلویی
زرشک پفکی قائنات درجه 1 نیم کیلویی

زرشک پفکی قائنات درجه 1 نیم کیلویی

149972 در انبار

نام محصول: زرشک
نوع: پفکی
مقدار:  500 گرم (نیم کیلو)
محصول: قائنات
نوع بسته بندی: سلفون
سال برداشت: 1401
دور از نور خورشید و رطوبت نگهداری شود

۸۵,۰۰۰تومان

149972 در انبار