همه ی زعفران ها عطر خودشون را دارند ولی دو نمونه زعفران است که نسبت به بقیه زعفران ها عطر بیشتری دارد

برای اینکه زعفران بالاترین عطر خودش را داشته باشد مواردی زیادی باید رعایت شود که بعضی از این موارد بستگی به کشاورز دارد و بعضی دیگر به آب و هوای منطقه بر میگردد

5 موردی که  کشاورز زعفران کار برای بالا بودن عطر زعفران باید رعایت کند؟

1: استفاده از آب قنات برای آبیاری

2: استفاده از کود حیوانی برای تقویت پیاز زعفران

3: برداشت گل زعفران قبل از طلوع آفتاب

4: خشک کردن زعفران در سایه و به صورت سنتی

5:جمع آوری زعفران در ظرف فلزی و پلم شده

زعفران سرگل دسته پاک بیشترین عطر را دارد

زعفران سرگلی دسته پاک:

هرچه زعفران کمتر در معرض هوا قرار داشته باشد عطر بیشتری دارد.

در تصویر میبینیم که زعفران تک تک روی هم گذاشته شده همین نوع جمع آوری باعث میشود کمتر در معرض هوا قرار بگیرد و عطر خودش را  نسبت به انواع دیگر زعفران ها بیشتر حفظ کند

زعفران سرگل دسته پاک بیشترین عطر را دارد

زمانی که ما کلاله از ریشه را جدا میکنیم این عطر همچنان زیاد و ثابت است

در زمان خرید از مجموعه نماشوم اگه زعفران سرگل دسته پاک بخواهید به صورت اختصاصی زعفران دسته برای شما پاک و ارسال میشود