لیست قیمت زعفران نماشوم ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

روند : کاهشی

وزن  تومان  توضیحات
زعفران سوپرنگین صادراتی اتویی یک کیلو ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ نمایش تصاویر و توضیحات
نگین سوپر صادراتی یک کیلو ۳۹/۱۰۰/۰۰۰ نمایش تصاویر و توضیحات
نگین سوپر یک کیلو ۳۸/۷۰۰/۰۰۰ نمایش تصاویر و توضیحات
نگین یک کیلو ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ نمایش تصاویر و توضیحات
سرگل سوپر صادراتی یک کیلو ۳۴/۱۰۰/۰۰۰ نمایش تصاویر و توضیحات
سرگل معمولی یک کیلو ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ نمایش تصاویر و توضیحات
سرگل ضعیف یک کیلو ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ نمایش تصاویر و توضیحات
پوشال قلمدار سوپر صادراتی یک کیلو ۳۴/۱۰۰/۰۰۰ نمایش تصاویر و توضیحات
پوشال قلمدار یک کیلو ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ نمایش تصاویر و توضیحات
پوشال معمولی یک کیلو ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ نمایش تصاویر و توضیحات
دسته(دختر پیچ) یک کیلو ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ نمایش تصاویر و توضیحات
ریشه زعفران یک کیلو ۴/۱۰۰/۰۰۰ نمایش تصاویر و توضیحات
زعفران رستورانی درجه یک یک کیلو ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ نمایش تصاویر و توضیحات

description      $ Weight World price list of nemashom saffronin2022-05-21-
pic & description ۱۳۸۶ one kilo Export Super Negin saffron grade One
pic & description ۱۳۱۶ one kilo Export Super Negin saffron grade Two
pic & description ۱۲۷۹ one kilo Export Super Negin saffron grade three
pic & description ۱۱۶۹ one kilo  Negin Saffron
pic & description ۱۱۳۵ one kilo    Export Sargol saffron grade one
pic & description ۱,۰۳۲ one kilo   Export Sargol saffron grade Two
pic & description ۹۶۶٫۲۹۰ one kilo Export Sargol saffron grade three
pic & description ۱۱۳۵ one kilo Export Poshal saffron grade one
pic & description ۹۹۲٫۱۰۶ one kilo  Export Poshal saffron grade two
pic & description ۹۷۷٫۳۵۴ one kilo Export Poshal saffron grade three
pic & description ۸۱۱٫۳۸۸ one kilo Bunch or Dasteh Saffron

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

بازگشت به بالا
×

مشاوره فروش زعفران نماشوم

× خرید عمده و مشاوره