هر کیلو زعفران چند مثقال است
07 تیر

یک کیلو زعفران 217 مثقال است

حتما باید محاسبه گرم به مثقال و مثقال به گرم را جهت جلوگیری از سود جویان بدانید.

هر مثقال 4/608 گرم است که این وزن خالص زعفران است و وزن پاکت و یا هر ظرف بسته بندی به وزن زعفران ربطی ندارد

 

هر کیلو گل چند گرم زعفران سرگل و‌چند گرم زعفران دسته میدهد

بسته به منطقه برداشت زعفرانی که از هر کیلو برداشت میشود متفاوت است به طور مثال زعفران تربت حیدریه نسبت به زعفران قاین پوک تر است برهی همین هر کیلو گل زعفران خشک شده کمتری به ما می دهد در خود قاین هم مناطقی هست که زعفران اصلاحا گوشتی تری دارد از هر کیلو گل زعفران به طور میانگین 2 الی 2/3 گرم زعفران سرگل و 2/6 الی 3 گرم زعفران دسته (دخترپیچ) به ما میدهد

 

هر یک کیلو زعفران از چند کیلو گل بدست می آید

همانطور که در بالا توضیح داده شده بسته به مناطق متفاوت خواهد بود . به طور میانگین بین 75 تا 100 کیلو گل ما یک کیلو گل زعفران خواهیم داشت این در صورتی است که گل زعفرانی خیلی غنچخ نباشد و تقریبا رطوبت کمی داشته باشد .

در بعضی موارد که شب بارون باریده و گل زعفران خیس باشد امکان این وجود دارد که هر 110 کیلو گل زعفران یک کیلو زعفران به ما بدهد

 

تبدیل گرم به مثقال

تقریبا بیشتر افراد نمی توانند گرم زعفران را به مثقال تبدیل کنند من در اینجا به شما آموزش میدم که چطور گرم را به مثقال و بلعکس تبدیل کنید

هر مثقال 4/608 گرم است و هر کیلو 217 مثقال حالا ما میخوایم گرم رو به مثقال تبدیل کنیم

برای اینکه گرم را به مثقال تبدیل کنیم وزن ما هر چند گرم بود در 217 ضرب میشود که مثقال آن بدست می آید

به عنوان مثال: 40 گرم چند مثقال میشود

8/680= 217 * 40

40 گرم 8/680 مثقال میشود

تبدیل مثقال به گرم

برای تبدیل مثقال به گرم مقدار مثقال را در 4/608 ضرب میکنیم و یا مقدار مثقال را در 0/217 تقسیم میکنم که درفش دوم دقیق تر می باشد