27 فروردین

زعفران قائنات ؟

حتماً تاکنون از خود سوال کرده اید دلیل کیفیت بالای زعفران قائنات چیست؟
چرا برتر از زعفران سایر مناطق کشور و دنیا هست ؟

یکی از دلایل کیفیت این محصول ارتفاع از سطح دریا و شرایط اقلیمی و آب و هوایی این منطقه است که برای رشد گیاه زعفران بسیار سازگار است
و چند قنات قدیمی در قائنات وجود دارد که آب آن دارای املاح فراوانی هست و این باعث افزایش کیفیت زعفران قائنات شده
نام قنات ها: 1: شاهیک، 2:زبر 3:دستیک

سابقه کشت زعفران در منظقه قائنات به گواهی تاریخ به بیش از سه هزار سال پیش باز می گردد و همین تجارب در پرورش یک محصول مانند زعفران تاثیر زیادی در مرغوبیت بالای این محصول دارد

و دلیل اینکه از سه هزار سال پیش این محصول در قائنات کشت میشود چیست ؟

1: زعفران گیاهی است که در دوران کاشت کمترین آب را می طلب
2: کمبود بارندگی در قائنات
3:همچنین خاک این منطقه نیز سرشار از مواد معدنی مورد نیاز برای رشد این گیاه است
4: بازدهی حداکثری زمین های زیر کشت این محصول
5: زعفران به رطوبت بالا حساس بوده و رطوبت بالا به پیاز گیاه آسیب می رساند
شهرستان قاین در منطقه نیمه خشک قرار دارد و از رطوبت بالا مصون است
6: مجموع ساعات آفتابی فصل گلدهی زعفران بر کیفیت آن تأثیر گدار است و.
که هر چه قدر این مقدار بیشتر باشد،کیفیت زعفران مناسب تر خواهد بود
زمان برداشت گل در قائنات نیمه مهر تا نیمه آبان است که
مجموع ساعات آفتابی بیشتری دارد.

7: برداشت گل زعفران قبل از طلوع افتاب که در کیفیت و عطر و طعم آن تاثیر گذار است

و به این دلایل است که بهترین منطقه کشت زعفران ایران  قائنات است و تمام این دلایل کافی است که خرید زعفران از خود قائنات باشد

 

زعفران قائنات نماشوم

زعفران اصل قائنات