زعفران سرگل صادراتی
09 خرداد

زعفران سرگل سوپر صادراتی

مشخصات و توضیحات :

 • کروسین (رنگ) : 240تا 250
 • پیکروکروسین (طعم) : بالای83
 • سافرانال (عطر) : ۲۰ تا ۵۰
 • سایز : 20 تا 25 میلی متر
 1. این محصول از پاک کردن  و سورت کردن  زعفران پوشال و به روش خاصی بدست می آید
 2. کلاله ها کاملا از هم جدا است
 3. کلاله بدون سفیدی و قرمز است
 4. زعفران سرگل یکی از رایج ترین و پر مصرف ترین انواع زعفران در ایران است
 5. نوع پاک کردن و جدا کردن کلاله در این نوع زعفران  کمی مشکل است
 6. خشک کردن این محصول به صورت سنتی می باشد
 7. زعفران سرگل را به زعفران ممتاز قائنات هم میشناسند