بسته زعفران دخترپیچ قائنات 2 مثقالی درجه یک
بسته زعفران دخترپیچ قائنات 2 مثقالی درجه یک
بسته زعفران دخترپیچ قائنات 2 مثقالی درجه یک

بسته زعفران دخترپیچ قائنات 2 مثقالی درجه یک

در انبار

زعفران دخترپیچ (دسته)

وزن خالص: 2 مثقال–9/2 گرم

نوع بسته بندی:خاتم

مناسب برای 6 وعده ی غذای یک خانواده ی 5 نفره

مناسب برای هدیه دادن

در جای سرد نگهداری شود

۷۹۸,۰۰۰تومان